Tales

אני אוהבת מעשיות וסיפורים.

אני בכלל אוהבת לחלום על מקומות רחוקים  ומציאויות מקבילות ומעשיות שגורמות לנו לחשוב שהקו בין מציאות לדמיון, בין דמיון לחלום מציאותי הוא דק מאד אם בכלל קיים, כיון שבסופו של ענין, מה שאנחנו חושבים קיים היכן שהוא. המחשבות לא נמשכות מאין. הם קיימות בעולם קסום כזה או אחר.

הילדים של היום שכחו איך לדמיין. הכל אצלהם מובנה מפיקסר ודיסני, או מחברת המשחקים של סקיירים וקול אוף דיוטי ושות’. איך איבדנו את המושכות… איך? – שכחנו בדרך לייחצן ספרים. ספרים הם החברים הכי טובים שלי. לפחות היו עד לפני זמן מה. היום בין לבין אני חייבת לגנוב זמן ולהסניף אותם.

העולם שלנו יכול להיות הרבה יותר קסום ואגדי, יותר גמיש ורגיש אם נכניס קצת את התשוקה לספרים ולדמיון. יש פה 2 פרסומות שנכנסו לי ללב. הצגתי אותם בפני ילדי, ושאלתי אותם, תחשבו מה היה קורה לסיפור של שלגיה עם באמת המכשפה היתה עסוקה באותו רגע בקריאת ספר על מכשפה … או, איך היו הדברים נראים אם הדרקונים היו עסוקים בלקרוא ולהעשיר את עולמם במקום להלחם עם אבירים חסרי שכל שנלחמים על בלונדיניות בטירה…איזה סיפור קסום אחר היינו מקבלים. –  לפעמים הילדים שלי אומרים לי שאני בעצמי סוג של מכשפה.  אני נוטה להאמין לפעמים להערה הילדותית הזאת.

 

The Image is from Ads Of the World http://adsoftheworld.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>